Bli kund hos Miroi om du

  • vill fortsätta läsa SFI kostnadsfritt via Kommunal vuxenutbildning och få betyg på nivå A, B, C och D
  • är arbetssökande och vill gå en kostnadsfri arbetsmarknadsutbildning
  • är arbetssökande och vill få kostnadsfri jobbcoachning i tjänsten Stöd och Matchning
  • är företag som vill utbilda dina anställda så att de får betyg

Logga in till vår utbildningsplattform Exlearn.